Pomorskie.travel

Biblia Guttenberga w Pelplinie

     Najcenniejszy starodruk Kociewia, czyli dwutomową Biblię Gutenberga, nazywaną również od miejsca pobytu Biblią pelplińską, wydrukowano w mogunckiej pracowni Johannesa Gutenberga w latach 1452-1455. 

     Jest to jeden z 48 egzemplarzy zachowanych do dziś inkunabułów. Łaciński tekst Wulgaty, czyli tłumaczenia ksiąg Starego i Nowego Testamentu dokonanego przez św. Hieronima, wydrukowano na 541 papierowych kartach w wąskim dwułamowym i 42-wierszowym układzie.


     Ten unikatowy, zachowany w dobrym stanie zabytek sztuki drukarskiej z oryginalną oprawą, wykonaną w XV-wiecznym lubeckim, warsztacie Heinricha Costera, można podziwiać w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.

 

Podziel się na:

MAPA >> POWIĄZANE MIEJSCA