Pomorskie.travel

Kamienne kręgi w Węsiorach

Kamienne kręgi w Węsiorach
Adres: 83-320 Węsiory

     Miłośnikom pamiątek po dawno minionych epokach, przyprawionych odrobiną tajemniczości i mistycznego uroku, polecić można wizytę w Węsiorach.

     Niedaleko wsi zachowało się cmentarzysko przebywających przed blisko dwoma tysiącami lat w okolicy Gotów. Datowane na okres od I do III wieku naszej ery stanowisko archeologiczne obejmuje trzy kamienne kręgi, zachowane częściowo fragmenty czwartego oraz dwadzieścia kurhanów. Kręgi, z których największy ma średnicę 26 metrów, składają się z ustawionych pionowo kamieni o wysokości około półtora metra. Wewnątrz kręgów stoją dodatkowe kamienne słupy. Na terenie objętym kręgami stwierdzono obecność cmentarzyska z grobami szkieletowymi i ciałopalnymi, które odkryto w różnych punktach całości założenia, bez widocznej konsekwencji w ich rozmieszczeniu. Pozwoliło to badaczom wysnuć tezę o kultowej i społecznej (wiece, sądy) funkcji kamiennych kręgów, a pochówki w ich ramach uznać za wtórne względem ich pierwotnej funkcji. Rozmiary kurhanów wahają się od czterech do szesnastu metrów. Część kurhanów pokryta jest małymi kamieniami, a niektóre z nich uzupełnione są głazami ustawionymi na szczycie. Powstanie cmentarzyska wiązane jest z tzw. kulturą wielbarską, której przedstawiciele, Goci i Gepidzi, przybyli w okolice dzisiejszej północnej Polski w I wieku naszej ery, opuściwszy swoje dotychczasowej siedziby w południowej Szwecji. Cmentarzyska w formie kamiennych kręgów i towarzyszących im kurhanów są charakterystyczne dla szlaku wędrówki Gotów i Gepidów przez Europę, którą zakończyli na Półwyspie Iberyjskim. Liczne artefakty odnalezione w trakcie wykopalisk na terenie kręgów w Węsiorach obejrzeć można w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

 

Podziel się na:

MAPA >> POWIĄZANE MIEJSCA