Pomorskie.travel

Przystań żeglarska w Białej Górze

      Stanica wodna zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabytkowej śluzy wodnej w Białej Górze.

 

Część hydrotechniczna:

  •  Przystań dla statku pasażerskiego i jednostek turystycznych o długości do 15m.  Stanowiska postojowe dla statku pasażerskiego oraz dla jednostek turystycznych (jachtów żaglowych i motorowych) o długości od 7 m do 15. Miejsca postojowe (5 szt.)  Pomosty wyposażone w urządzenia cumownicze (pachoły z przetyczką) i odbojowe (listwy z PVC). Ponadto pomosty wyposażone  w drewniany pokład oraz punkty poboru wody i energii elektrycznej oraz urządzenia bezpieczeństwa – drabinki wyłazowe i zestawy ratownicze. 
  • przystań dla jednostek turystycznych o długości do 7m. Miejsca postojowe (8szt.) zlokalizowane przy pomostach wyposażonych w urządzenia cumownicze (pachoły z przetyczką) i odbojowe (listwy z PVC). Ponadto pomosty wyposażone są w drewniany pokład oraz punkty poboru wody i energii elektrycznej oraz urządzenia bezpieczeństwa – drabinki wyłazowe i zestawy ratownicze.

 

Część  lądowa:

  • zaplecze socjalne dla klientów mariny o powierzchni zabudowy 141,31m2 wyposażone w niezbędne do funkcjonowania przystani pomieszczenia: toalety z natryskami w tym osobna toaleta dla osoby niepełnoprawnej, aneks kuchenny, oraz
  • tarasy widokowe w formie drewnianych trejaży ukierunkowane w stronę mariny.
  • hangar zimowy na łodzie i sprzęt wodny o powierzchni zabudowy 96,12m2 .

 parking na  36 samochodów osobowych oraz ciąg pieszojezdny wzdłuż brzegu pozwolajacy na dojazd samochodów do pochylni, w celu zwodowania łodzi.


Warunki żeglugowe:

 

W miejscu lokalizacji obiektu  bierze swój początek rzeka Nogat. Śluza komorowa Biała Góra ma za zadanie odcięcie Nogatu od koryta Wisły.

W dalszym biegu poziom wody w rzece regulują jeszcze trzy śluzy:
na km 14,5 śluza Szonowo, na km 23,9 śluza Rakowiec, na km 38,6 śluza Michałowo.

Nogat stanowi aktualnie drogę wodną II klasy, tj. zapewniającą:

– minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,

– średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,

– szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.

W rzeczywistości możliwości żeglugowe kształtują się tu w granicach  2 – 2,5 m., co pozwala na eksploatację typowej floty żeglugi śródlądowej.

Długość Nogatu do ujścia do Zalewu Wiślanego wynosi 62 km. Nogat na km 51,6 poprzez żeglowny Kanał Jagielloński wynoszący 5,8 - km łączy się z rzeką Elbląg.  Istotnym utrudnieniem dla żeglugi na Nogacie jest obniżenia się dna Wisły w rejonie Biały Góry (erozja denna), która powoduje, że przy niskich stanach wody na Wiśle brak jest możliwości zasilania Nogatu jej wodami. Szlak dostępny dla statków i łodzi turystycznych o zanurzeniu nie przekraczającym 1,6 m.

 

Podziel się na: