Pomorskie.travel

Życie lasu wokół remizy

       Długość trasy 3 km, oznakowana za pomocą znaków niebieskich, 9 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ławka, kładka dydaktyczna na torfowisku.

      Poprowadzona przy Zielonej Szkole w Schodnie stanowi bazę dydaktyczną do prowadzonych warsztatów z dziećmi i młodzieżą, ale jest również atrakcyjną propozycją dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy.     W trakcie wędrówki ścieżką warto zobaczyć użytek ekologiczny „Żabińskich Błoto” z odnowioną na początku 2010 roku kładką dydaktyczną, ptasią remizę, paśnik, ciekawe tablice dydaktyczne, hydrofitową oczyszczalnię ścieków w Schodnie (to wysoko sprawne systemy biologicznego oczyszczania ścieków, w ich skład wchodzą złoża zasiedlone roślinami wodolubnymi, dzięki którym następuje mechaniczne oczyszczanie ścieków).

Podziel się na: