Pomorskie.travel

Szlakiem Pięciu Jezior

      Trasa 6 km oznakowana za pomocą czerwonych znaków na drzewach i drogowskazach, 6 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ławki, wiata.

      Prowadzi przez różnorodne przyrodniczo tereny ukazując krajobraz lasów, jezior, łąk, i rzek Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Propozycja dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak i dla dorosłych.       Warto zobaczyć jezioro Kramsko Małe, Kramsko Duże i jezioro Białe, rzekę Dębrznicę i tamę bobrową, ptasią remizę (czyli specjalnie wyznaczone i ogrodzone miejsce z nasadzeniami krzewów i drzew nektaro- i owocodajnych, co stwarza idealne warunki dla owadożernych ptaków, które chronią las przed gradacją szkodników), wilgotne łąki nad jeziorem Kramsko Duże.

Podziel się na: