Pomorskie.travel

We Wdzydzach Kiszewskich

      4 km trasa oznakowana za pomocą zielonych znaków na drzewach i drogowskazach, 8 przystanków z tablicami edukacyjnymi, 3 ławki, wiata.

     Ścieżka biegnie na północ od Wdzydz Kiszewskich, popularnej miejscowości turystycznej. Zaskakuje bogactwem naturalnej przyrody w tak bliskim sąsiedztwie wsi. Można tu poznać charakter krajobrazu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i walory przyrodnicze, w tym wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.    Na ścieżce warto zobaczyć: jeziora Jelenie i Niedźwiadek, charakterystyczne rynnowe ukształtowanie terenu, chronione gatunki mchów widłaków, ols - las bagienny, torfowisko przejściowe nad jeziorem Niedźwiadek.

Podziel się na:

MAPA >> POWIĄZANE MIEJSCA